Karin Sprik (raadslid)

Portefeuille

 • cultuur
 • accommodatiebeleid
 • ouderen 
 • monumentenbeleid/cultuurhistorie 
 • Ruimte, aandachtsgebied Cromvoirt
 • openbare ruimte en groen
 • milieu
 • natuur en biodiversiteit 
 • afval en recyclingbeleid
 • recreatie en toerisme
 • duurzaamheid
 • verbonden partijen: WSD, Regionale Ambulancevoorziening (RAV), Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Nevenfuncties

 • Welzijnswerker, Welzijn Divers (bezoldigd)
 • Bestuurslid, GroenLinks Vught (onbezoldigd)
 • Bestuurslid, GroenLinks Brabant (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen