Kim Dorna (raadslid)

Portefeuille

  • onderwijs 
  • sport en beweging
  • jeugd- en jongerenbeleid
  • gezondheidsbeleid
  • internationale solidariteit

Nevenfuncties

  • Medewerker inspraak en medezeggenschap Cello (bezoldigd)

  • Bestuurslid PvdA-GroenLinks Vught, Helvoirt en Cromvoirt Bond (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen