Klacht milieu melden

Uw klachten over geluidsoverlast, bodemvervuiling, luchtverontreiniging of trillingen meldt u bij de MilieuKlachtenCentrale.

Hebt u overlast?

Bel op het moment dat u de overlast ervaart. De omgevingsdienst kan dan ter plaatse onderzoek doen naar de oorzaak en de gevolgen. Is de overlast die u ervaart niet dringend? Doe dan uw melding via de MilieuKlachtenCentraleexterne-link-icoon deze handelt het dan af binnen kantoortijd.

MilieuKlachtenCentrale

  • de Milieuklachtencentrale (ODBN) registreert en beoordeelt de klachten in opdracht van de gemeente Vught
  • de gemeente zorgt voor de afhandeling van de klachten
  • meldingen over vervuiling in de openbare ruimte of klachten over openbaar groen, materialen, wegen etc. kunt u doen bij de gemeente door het invullen van een melding openbare ruimteexterne-link-icoon
  • geluidsoverlast veroorzaakt door particulieren? Neem contact op met de politie 0900 8844

Kijk voor meer informatie op de website van de MilieuKlachtenCentraleexterne-link-icoon