Klimaat

Hoe gaan we om met de klimaatverandering? Nota Vught klimaat adaptief ter inzage

Nota Vught klimaat adaptief

Hoe gaat Vught om met de verandering van het klimaat? Dat is de vraag waar inwoners en gemeenteraad zich over bogen met als resultaat: de Nota Vught klimaat adaptief. Vanaf 21 augustus tot en met 20 september kunt u de nota inzien en een zienswijze indienen. 

Het klimaat verandert. De laatste jaren zien we welke invloed langere periodes van droogte en grote regenbuien hebben op onze leefomgeving. De verwachting is dat deze extremen toenemen en daar moeten we maatregelen voor treffen. U kunt dat zelf doen, thuis en op uw eigen grond, maar voor de openbare ruimte in Vught is de gemeente aan zet. De Nota Vught klimaat adaptief gaat over het gemeentelijk beleid voor de klimaatsverandering. De nota probeert antwoord te geven op de vraag hoe we onze openbare ruimte het beste kunnen inrichten voor extreme neerslag, hitte en droogte.

pdf Concept Nota Vught klimaat adaptief (PDF, 12.76 MB)

Ter inzage

Inzien

U kunt de Nota Vught Klimaat adaptief inzien. Vanaf 21 augustus tot en met 20 september 2019 ligt de nota ter inzage. Hiermee start de inspraakprocedure op grond van de gemeentelijke inspraak- en participatieverordening.

Inzien kan aan de ontvangst- en informatiebalie in het gemeentekantoor. Het kantoor is gevestigd aan de Secr. van Rooijstraat 1 in Vught. De openingstijden vindt u op www.vught.nl. Ook de nota kunt u raadplegen op www.vught.nl. Dat kan thuis, maar ook op de monitors in de hal van het gemeentekantoor. Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken.

Zienswijze indienen?

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen tegen de Nota Vught klimaatadaptief. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad van Vught, postbus 10.000, 5260 GA Vught. Digitale zienswijzen stuurt u naar gemeente@vught.nl o.v.v. zienswijzen Nota Vught klimaat adaptief.