Koen van Dinther (raadslid)

Portefeuille

  • Onderwijs
  • Energie en klimaat
  • Sport en verenigingen

Nevenfuncties

  • Senior Projectcoördinator, Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (bezoldigd)

  • Lid Toetsingscommissie Nederlandse Basketball Bond (onbezoldig

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen