Koninklijke lintjes in Vught

Publicatiedatum: 
26 apr 2018
Burgemeester Roderick van de Mortel heeft tijdens de jaarlijkse Lintjesregen acht inwoners van de gemeente Vught mogen verrassen met een Koninklijke Onderscheiding. Zij zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden zijn:
Mevrouw Haffmans-Roes, mevrouw van Gennip-Verstegen, Mevrouw de Munnik-Druijff, de heer de Munnik, de heer Willemen, de heer Vugts, de heer Vissers, de heer Schuurmans.

Allemaal van harte gefeliciteerd!

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

 

Mevrouw G.T.H.S.M. van Gennip-Verstegen
Verdiensten: Decoranda (74) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2003-hedenVrijwilligster bij het restaurant van Huize Elisabeth en Woonzorgcentrum Theresia, beide onderdeel van Stichting Vughterstede te Vught. Tevens organiseert zij filmavonden, die zij voorziet van persoonlijk commentaar.

Decoranda heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.

Mevrouw A.M.T. Haffmans-Roes
Verdiensten: Decoranda (81) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-1988Vrijwilligster bij diverse scholen in het voortgezet onderwijs te Vught. Zij was betrokken bij de ontwikkelingen omtrent de fusie tussen de scholen.

1983-2000Bestuurslid van de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Unie van Vrijwilligers (UVV) en lid van het landelijk bestuur van de UVV. Tevens fungeerde decoranda namens de UVV als gastvrouw bij het toenmalige Willem-Alexanderziekenhuis.

2002-hedenVrijwilligster bij Slachtofferhulp Nederland. Decoranda begeleidt en ondersteunt slachtoffers van diverse gebeurtenissen. Zij is inzetbaar bij crisis-oproepen.

Decoranda heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, met als actueel zwaartepunt de activiteiten op het terrein van slachtofferhulp, die ten goede komen aan de samenleving.

De heer A.J.J. de Munnik
Verdiensten: Decorandus (70) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1987-heden Medeoprichter van en vrijwilliger bij de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Hij is, met zijn echtgenote, de drijvende kracht achter deze stichting, die tot doel heeft om meer mensen op te leiden om te kunnen reanimeren. Hiertoe verzorgt de stichting cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (sinds 1987 gemiddeld 1.800 cursisten per jaar). Decorandus verzorgt de administratie en onderhoudt de materialen.

1990-heden Diverse functies bij de Lambertuskerk Vught. Hij is administrator en coördinator van de Actie Kerkbalans, lid van de Oecumenische Raad, organisator van het spiritueel café, eindverantwoordelijke en coördinator van de Lambertusmarkt, verzorger van de logistieke ondersteuning, gastheer en kerkenraadslid.

2014-2017 Chauffeur van de Buurtbusvereniging Esch en omgeving.

Decorandus heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.

Mevrouw C. de Munnik-Druijff
Verdiensten: Decoranda (68) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1987-heden Medeoprichtster van en vrijwilligster bij de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Zij is, met haar echtgenoot, de drijvende kracht achter deze stichting, die tot doel heeft om meer mensen op te leiden om te kunnen reanimeren. Hiertoe verzorgt de stichting cursussen volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (sinds 1987 gemiddeld 1.800 cursisten per jaar). Decoranda regelt de locaties voor de lessen, de instructeurs, bijscholingen en financiën. Tevens biedt zij een luisterend oor voor mensen, die een reanimatie hebben meegemaakt.

1990-heden Vrijwilligster bij de Lambertuskerk Vught. Zij zet zich in voor het onderhoud van de tuin, het schoonmaken van de kerk, het verspreiden van het kerkblad en maakt deel uit van het team van vrijwillige kosters. Sinds 2004 is zij tevens gastvrouw en vertrouwenspersoon (voor ouderen en chronisch zieken).

Decoranda heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.

De heer E. Schuurmans
Verdiensten: Decorandus (65) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

Medio jaren ’80- medio jaren ‘90Vrijwilliger bij en voorzitter van de Eerste Vughtse Basketbal Vereniging (EVBV) Octopus. Betrokkene was tevens een periode voorzitter van het jeugdbestuur. Onder leiding van betrokkene groeide het aantal leden van 90 tot 180. Hij initieerde de basketbalcursussen op scholen en regelde de opname in het lesprogramma.

1994-1999 Vrijwilliger bij de Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. Betrokkene initieerde de eerste motortoertocht voor mensen met een verstandelijke beperking als onderdeel van de traditionele Zeskamp te Vught. Het initiatief groeide van 80 deelnemers in 1994 uit tot een evenement met meer dan 250 deelnemers. De Zeskamp hield in 2007 op te bestaan, maar de motortoertocht kreeg een doorstart in de huidige stichting.

1999-2005 Vrijwilliger bij en voorzitter van de Badminton Club Vught. Betrokkene begeleidde de fusie met de badmintonvereniging ‘De Baarzen’.

1999-2018 Bestuurslid en voorzitter (2005-2018) van de Ondernemers Kamer Vught. Betrokkene zette zich in voor de onderlinge contacten tussen ondernemers. Hij verzorgde de PR, legde bedrijfsbezoeken af en wierf nieuwe leden.

2004-heden Voorzitter van de ‘Vrienden van de Hartstichting’ te Vught. Decorandus zet zich in voor het verhogen van de opbrengst van de jaarlijkse collecte. Tevens is hij collectant, verzorgt hij de PR en werft hij nieuwe wijkhoofden en collectanten. Bovendien vertegenwoordigt hij de stichting op nationaal niveau en ondersteunt hij de voorbereiding van de collecte.

2004-hedenVoorzitter van de Stichting Reanimatie ‘s-Hertogenbosch. Deze organisatie verzorgt reanimatietrainingen.

2008-heden Actief lid, bestuurslid (2009 en 2011) en voorzitter (2011) van de Kiwanis Club Vught. Decorandus initieerde en organiseerde o.a. de cabriorit voor kinderen met een beperking in 2011. Hij is lid van de kascommissie en het organisatie-comité tijdens Koningsdag. Verder organiseert hij het jaarlijkse kerstdiner ten behoeve van minderbedeelde en eenzame inwoners van Vught.

2009-heden Mede-initiatiefnemer en voorzitter van de Stichting Ouderen en Cultuur Vught en omstreken. De organisatie verzorgt theatervoorstellingen voor senioren.

2014-2016 Voorzitter van de Stichting Elzenburg. Deze organisatie beheert en exploiteert het Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg en stimuleert activiteiten van de jeugd te Vught. Decorandus ontwikkelde het gezamenlijk beheerplan van de hoofdgebruikers.

Decorandus heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.

De heer F.C.M.Vissers
Verdiensten: Decorandus (74) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-heden Vrijwilliger bij de KNVB. Betrokkene fungeert als scheidsrechter veld. Daarnaast was hij rapporteur en jeugdscheidsrechter.

1974-heden Scheidsrechter bij Voetbalvereniging Zwaluw VFC te Vught. Daarnaast draagt hij bij aan het organiseren van toernooien en evenementen.

In 1998 ontving decorandus de zilveren KNVB waarderingsspeld, in 2013 werd hij door de KNVB onderscheiden met de gouden scheidsrechterspeld en in 2014 werd hij door de KNVB benoemd tot scheidsrechter van verdienste.
Decorandus heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, die ten goede komen aan de samenleving.

De heer W.J.W. Vugts
Verdiensten: Decorandus (70), tot zijn pensionering in 2010 werkzaam als productiemanager bij het reclamebureau AGH & Friends te ’s-Hertogenbosch, ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1979-2009 Vrijwilliger bij en secretaris en plaatsvervangend voorzitter van Tennisvereniging Bergenshuizen. Betrokkene heeft o.a. als lid van de technische commissie, de lustrumcommissie, de toernooicommissie en de sponsorcommissie gefungeerd.

2009-heden Bestuurslid en secretaris van het Vughts Museum. Betrokkene is verantwoordelijk voor de communicatie. Hij heeft o.a. een nieuw logo ontworpen en zorg gedragen voor de nieuwe huisstijl. Verder heeft hij vele exposities ingericht.

Decorandus heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, met als actueel zwaartepunt de activiteiten op het terrein van cultuur, die ten goede komen aan de samenleving.

De heer L.G.P.J.M. Willemen
Verdiensten: Decorandus (73) ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2002-heden Oprichter en voorzitter van de Stichting Elbrimale Fonds. Deze stichting heeft tot doel musici (zowel amateurs als professionals) te ondersteunen door hen een podium te bieden door middel van de organisatie van muzikale evenementen. Als autodidact pianist en entertainer weet hij vrijwel alleen de financiële middelen hiervoor bijeen te brengen door op te treden in (voornamelijk) verzorgingstehuizen in de regio’s ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven (circa 200 optredens per jaar). Naast het feit, dat hij bejaarden en zieken weet te entertainen, organiseert hij met de vrijwillige bijdrage die hij vraagt, muzikale evenementen waarbij musici kunnen optreden. Naast de optredens in verzorgingshuizen, organiseert hij huisconcerten, de jaarlijkse Elbrimale Musicale Vught en de Elbrimale Tour de Kiosques. Onder zijn leiding heeft de stichting een succesvolle ontwikkeling doorgemaakt.

Voorts was hij in het verleden bestuurslid van Avulo en penningmeester van Tennisvereniging Wolfsbosch te Vught.
Decorandus heeft geruime tijd vrijwilligersactiviteiten ontplooid op maatschappelijk terrein, met als actueel zwaartepunt de activiteiten op het terrein van cultuur, die ten goede komen aan de samenleving.