Koninklijke onderscheidingen

Publicatiedatum: 
26 apr 2020
Vrijdag 24 april verraste burgemeester Van de Mortel zeven Vughtenaren en feliciteerde ze met hun Koninklijke onderscheiding. Helaas kon hij, door het coronavirus, niet zelf het lintje opspelden. Maar dit gaan we op een later moment natuurlijk goedmaken. Zo’n feestelijk moment verdienen zij met hun jarenlange inzet voor de samenleving. Allemaal van harte gefeliciteerd Mw. Couvée-van Osch, Dhr. van der Zandt, Dhr. Weijn, Dhr. van den Bouwhuijsen, Mw. Theeuws, Mw. van Amelsfort-Vorselaars, Dhr. Bressers

Mevrouw M.J. van Amelsfort-Vorselaars

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Wereldwinkel Vught. Zij draagt zorg voor de inkoop, boekhouding, promotie en stuurt vrijwilligers aan. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor een nieuwe locatie en coördineerde zij de verhuizing.

Decoranda was tot haar pensionering werkzaam als onderwijzeres bij de Huishoudschool Vught en heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.


Mevrouw mr. J.H.H. Theuws

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-2005
Secretaris van het kamerorkest Musica Ducis Brabantiae (thans Concerto Brabant) te
’s-Hertogenbosch. Daarnaast verwierf decoranda fondsen, onderhield zij de contacten met de dirigent en orkestleden en voorzag zij het bestuur van juridisch advies. Tevens heeft zij o.a. een succesvolle tournee naar Japan mogelijk gemaakt, waardoor het kamerorkest op de internationale kaart is gezet. Het orkest kon, mede dankzij haar jarenlange inzet, op de Nederlandse top van de kamermuziek functioneren.

1994-2012
Respectievelijk secretaris van het bestuur en secretaris van de Raad van Toezicht van het toneelgezelschap Het Zuidelijk Toneel te Tilburg. Het Zuidelijk Toneel is sinds de nieuwe herstructurering van het toneelbestel een van de negen door het Rijk gesubsidieerde toneelgezelschappen. Het gezelschap richt zich op Nederland met een bijzondere aandacht voor de regio Noord-Brabant. Decoranda heeft o.a. bijdragen geleverd aan de begeleiding van de fusie met de toneelgroep Hollandia en de reorganisatie als gevolg van verhuizing en bezuinigingen.

2004-2016
Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch. De benoeming in deze functie houdt impliciet een erkenning in, niet alleen van haar juridische bekwaamheid, maar ook van de persoonlijke integriteit, waarvan zij als advocaat blijk heeft gegeven.

2005-heden
Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda verricht diverse werkzaamheden, waaronder het verzorgen van rondleidingen en het werven van fondsen. Tevens fungeert zij jaarlijks tijdens de Dodenherdenking als ceremoniemeester. Ook zet zij zich in voor (incidentele) projecten en activiteiten.

2008-heden
Vrijwilliger bij de Golfclub de Dorpswaard te Kerkdriel. Decoranda is voorzitter van de damescommissie, vertrouwenspersoon, lid van de regel- en handicapcommissie en regelcommissaris.

2015-heden
Secretaris van de Stichting Erfgoed Vught (tot 2015 de Stichting Lokale Geschiedschrijving van Vught). Daarnaast werft zij fondsen en schrijft zij artikelen voor het tijdschrift ‘Schatten van Vught’.

2018-heden
Penningmeester van de Orde van den Prince, afdeling De Meierij te ’s-Hertogenbosch. De Orde van den Prince is een genootschap voor de behartiging van de belangen en de uitstraling van de Nederlandse taal en cultuur.

Decoranda was van 1979 tot 2004 werkzaam als advocaat en procureur bij de maatschap Holla, Knitel en Mol Advocaten en Procureurs (thans Holla Advocaten) te ’s-Hertogenbosch. Zij werd als eerste vrouw van dit advocatenkantoor lid van de maatschap en maakte vier fusies mee. Mede door haar toedoen is de emancipatie van vrouwen binnen de advocatuur in een versnelling geraakt. Tevens heeft zij zich binnen en buiten het kantoor o.a. ingezet voor het opleiden/coachen van jonge advocaten en het leiden van werkgroepen.

Decoranda heeft haar vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.


Mevrouw W.A. Couvée-van Osch

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden
Vrijwilliger bij het Boswijk Verpleeghuis. Decoranda komt sinds 20 jaar 3 maal per week naar Boswijk, een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Op maandag start zij met de huisviering, op dinsdag helpt ze bij de letterclub en elke vrijdag ondersteunt decoranda, samen met andere vrijwilligers, de bingo.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.


De heer J.J.M.M. Bressers

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-heden
Vrijwilliger bij de R.K. Parochie H. Edith Stein te Vught. Decorandus onderhoudt mede het kerkhof en stuurt de andere vrijwilligers aan.

1998-heden
Vrijwilliger bij de gemeente ’s-Hertogenbosch, afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Hij assisteerde bij archeologische opgravingen. Thans draagt decorandus bij aan het onderzoek en de reconstructie van archeologische objecten.

2002-heden
Vrijwilliger bij Huize Elisabeth te Vught, onderdeel van de Stichting Vughterstede. Decorandus bezoekt ouderen en gaat met hen wandelen.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.


De heer W.J.M.J. van den Bouwhuijsen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1960-1962
Oprichter van het jeugdcircus Il Grigio te Haaren.

1965-1990
Bestuurslid van de Motor en Automobielclub De Bokkenrijders te Haaren.

1982-1990
Vrijwilliger bij de Sint Jan Parochie te ’s-Hertogenbosch. Decorandus fungeerde als lid van het kerkbestuur en voorzitter van de onderhoudscommissie. Daarnaast begeleidde hij tien jaar lang de renovatie van de Sint-Janskathedraal en organiseerde hij mede het bezoek van de Paus.

1990-1998
Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Katholieke Schoolbelangen (basisschool De Schalm) te Vught. Decorandus zette zich in voor het onderhoud van het historische gebouw en voor de fusie van de lokale Katholieke basisscholen.

1999-heden
Vrijwilliger bij de parochie Heilige Edith Stein te Vught. Decorandus fungeert als lid van het kerkbestuur en is verantwoordelijk voor alle bouw gerelateerde zaken, zoals de restauraties, verbouwingen en het onderhoud van de gebouwen en de begraafplaats.

2005-heden
Vrijwilliger bij het ontmoetingscentrum DePetrus B.V. te Vught. Decorandus verzette zich tegen de sloop van de Petruskerk en zette zich in voor de herbestemming van het pand. Daarnaast droeg hij zorg voor de subsidieaanvragen voor de restauratie. In het ontmoetingscentrum zijn diverse organisaties gevestigd met een maatschappelijk belang.

2011-heden
Vrijwilliger bij de Golfclub De Dommel te Sint-Michielsgestel. Decorandus adviseert over alle bouwkundige zaken, zoals de greenkeepersloods, de stokkenloods en het onderhoud van het clubhuis. Aangezien de club in een beschermd natuurgebied ligt, zijn deze zaken extra complex.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2005 directeur-grootaandeelhouder van Bouwbedrijf van den Bouwhuijsen te ’s-Hertogenbosch. Hij heeft zijn vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Daarnaast is decorandus sinds 2007 bezig met een promotieonderzoek aan de Technische Universiteit Eindhoven en begeleidt hij hier studenten.


De heer J.H.M.M. van der Zandt

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980-heden
Voorzitter van de Stichting Wereldwinkel Vught. Decorandus zet zich in voor de voorlichting, acties en geldinzameling.

1990-1999
Vrijwilliger voor het Liliane Fonds. Decorandus zette zich in voor de opbouw van het landelijk vrijwilligersnetwerk met als resultaat dat voorlichters van het fonds verspreid over het land actief zijn.

1990-heden
Vrijwilliger bij de Parochie H. Edith Stein, locatie Paulus en St. Jan. Decorandus fungeert als invalpastor. Daarnaast is hij lid van het diaconaal beraad. Voorts maakt hij deel uit van de gezamenlijke Overleggroep Diaconieën Edith Steinparochie en Lambertusgemeente Vught.

Decorandus was van 1981 tot zijn pensionering in 2007 werkzaam als landelijk pastor en coördinator Woonwagenbewoners Sinti en Roma. Na zijn pensionering continueerde hij zijn werk als fulltime onbezoldigd rachai (pastor) en hij is nog steeds beschikbaar voor doopsels, de communie, huwelijken, begrafenissen en bedevaarten. Daarnaast participeert hij in overlegorganen voor armoedebestrijding en vroegtijdige schoolverlaters. Decorandus heeft deze vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich zo op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.


De heer N.J.J.P. Weijns

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1989-2018
Vrijwilliger bij de basisschool De Baarzen te Vught. Decorandus droeg mede zorg voor het tweewekelijkse onderhoud van het plein en de tuin, verzorgde de muziek en het geluid voor de musical van groep acht en organiseerde en begeleidde het schoolkamp. Daarnaast leverde hij muzikale ondersteuning bij de diverse activiteiten.

2004-2010
Vrijwilliger bij de band Blind Date te Vught, voor mensen met een lichamelijke beperking. Decorandus fungeerde als dirigent, begeleider en chauffeur en trad met de band op in verzorgingstehuizen en op braderieën.

2011-heden
Vrijwilliger bij het Geniemuseum te Vught. Decorandus beheert de winkel en de vrijwilligersadministratie. Daarnaast organiseerde hij de diverse teambuildings-activiteiten.

Decorandus was tot zijn pensionering in 2019 werkzaam als sergeant-majoor bij de Koninklijke Militaire Academie te Breda. Hij heeft zijn vrijwilligersactiviteiten op maatschappelijk terrein geruime tijd verricht en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.