Koop of huur reststrook

Grenst uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen. Zo maakt u uw tuin wat groter. U koopt of huurt dan een groenstrook (of reststrook) van de gemeente.

Voor wie?

Een reststrook aan uw tuin is ten hoogste 150 m2 groot. U kunt de reststrook kopen of huren als het openbaar groen het zonder de reststrook kan stellen. De waarde van de reststrook voor de gemeente moet dus beperkt zijn. Bij uitzondering kan de strook groter zijn dan 150 m2.

Kom ik in aanmerking?

Niet elke groenstrook is geschikt voor verkoop of verhuur. Soms gaat het om een belangrijke groenvoorziening die we willen behouden. Of er staan bijzondere bomen. Daarnaast zitten er soms kabels in de grond. Dat kan soms wel een belemmering voor verkoop zijn, maar niet voor huur. Ook de verkeersveiligheid kan verkoop of verhuur in de weg staan. Bijvoorbeeld als hierdoor het zicht op het verkeer kan verdwijnen.

Woont u in een huurwoning? Dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar van uw woning.


Verkoopprijs

Voor de verkoop en verhuur van reststroken tot 150 m2 geldt een prijsmethode met vaste basisprijzen. Zo stellen we de waarde van de grond vast en berekenen we de huurprijs. Is de oppervlakte van de reststrook groter dan 150 m2, dan stellen we de verkoopprijs aan de hand van een taxatie vast.  


Huur

Gaat het om huur, dan bedraagt de jaarlijkse huurprijs 2% van de verkoopprijs. 


Interesse?

Hebt u interesse in de koop of huur van een reststrook bij uw woning?  Dan kunt u een verzoek voor koop of huur indienen bij de gemeente. Dit kan online.

Voorwaarden

Bij de koop of huur van een reststrook gelden voorwaarden. Deze staan in de ‘Beleidsnotitie Beheer Reststroken 2011’. Deze voorwaarden zijn onderdeel van de overeenkomst tot koop of huur van de reststrook.

Koop of huursom

Zijn er geen bezwaren aan het afstoten van de reststrook, dan doet de gemeente de aanvrager een aanbod voor koop of huur. De koop- of huursom is vastgesteld volgens een vaste prijsmethode. Stemt de aanvrager in met de prijs, dan ontvangt hij of zij een overeenkomst. Na ondertekening stuurt de aanvrager deze overeenkomst terug aan de gemeente. Tenslotte tekent de gemeente en ontvangt de aanvrager een afschrift.

pdf verkoopprijsmethode reststroken (PDF, 59.77 KB)

Bebouwingsmogelijkheden

Bent u eigenaar van een reststrook, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. De reststrook is meestal bestemd voor ‘verkeer’ of ‘groen’ in het bestemmingsplan. Wilt u zeker weten of u mag bouwen op uw aangekochte restperceel? Kijk dan in het bestemmingsplan of dit mag. U vindt het plan op www.ruimtelijkeplannen.nl.


Wijziging bestemming

Is er sprake van verkoop van een reststrook, dan kan de gemeente de bestemming wijzigen van ‘groen’ of ‘verkeer’ in ‘wonen (onbebouwd)’. Dat gebeurt als de gemeente het bestemmingsplan aanpast. De bestemming stemt dan overeen met het gebruik.


Informatie

Meer informatie vindt u in de ‘Beleidsnotitie Beheer Reststroken 2011’. Daar vindt u ook hoe de huur- of koopprijs wordt berekend. Wilt u de notitie inzien of hebt u nog vragen? Bel de gemeente Vught: 073 65 80 680.

 

Aanvragen

Wilt u een reststrook kopen of huren? Klik op de "Aanvragen" knop hierboven en vul het online formulier in.


Per post

Print het formulier uit

PDFaanvraagformulier koop of huur reststrook (PDF, 50.93 KB)

Stuur het ingevulde formulier naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught