Koop of huur reststrook

Grenst uw tuin aan ‘groene’ gemeentegrond? Dan kunt u misschien een stukje grond bij uw tuin voegen. U koopt of huurt dan een groenstrook (of reststrook) van de gemeente.

Goed om te weten

Aan de hand van uitgiftecriteria wordt bepaald of een reststrook in aanmerking komt om te kopen of huren. De volgende criteria spelen hierbij een rol:

  • Een reststrook aan uw tuin mag niet groter zijn dan 150 m2
  • Het is geen belangrijke groenvoorziening voor de gemeente
  • Er staan geen bijzondere bomen op de grond
  • Er liggen geen belangrijke kabels en/of leidingen in de grond
  • Het zicht op het verkeer mag niet in gevaar komen
  • Woont u in een huurwoning? Dan hebt u toestemming nodig van de eigenaar van uw woning

Verkoopprijs

Voor de verkoop en verhuur van reststroken tot 150 m2 geldt een prijsmethode met basisprijzen die afhankelijk zijn van de locatie van de woning.  

Huurprijs

De jaarlijkse huurprijs is 5% van de verkoopprijs. 

Voorwaarden

Zijn er geen bezwaren voor het verkopen van de reststrook, dan krijgt u een aanbod voor koop of huur. Stemt u in met de prijs, dan ontvangt u een overeenkomst. Na ondertekening stuurt u de overeenkomst terug aan de gemeente. Tenslotte tekent de gemeente en ontvangt u een afschrift.

Bouwmogelijkheden

Bent u eigenaar van een reststrook, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. De reststrook is meestal bestemd voor ‘verkeer’ of ‘groen’ in het bestemmingsplan. Wilt u zeker weten of u mag bouwen op uw aangekochte restperceel? Kijk dan in het bestemmingsplan of dit mag. U vindt het plan op ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.

Wijziging bestemming

Is er sprake van verkoop van een reststrook, dan kan de gemeente de bestemming wijzigen van ‘groen’ of ‘verkeer’ in ‘wonen (onbebouwd)’. Dat gebeurt als de gemeente het bestemmingsplan aanpast. De bestemming stemt dan overeen met het gebruik.

Informatie

Meer informatie over het beleid vindt u in de beleidsnotitie reststroken 2023externe-link-icoon. Dan vindt u ook hoe de huur- of koopprijs wordt berekend. Hebt u nog vragen? Bel de gemeente Vught: 073 65 80 680.