Landgoed Groensche Hoeven komt tot bloei

Publicatiedatum: 
23 dec 2020
Op 15 december ging het land op slot en was de harde lockdown een feit. Gelukkig kwam niet alles tot stilstand. Eén dag later, op 16 december, plantten vertegenwoordigers van de gemeente Vught en Bosgroep Zuid, samen met landgoed directeur Bibian van Rijckevorsel, de eerste ‘nieuwe’ boom op het Landgoed Groensche Hoeven. Deze schop in de grond markeert het begin van de uitvoering van het nieuwe bestemmingsplan dat het fraaie landgoed in Vught Zuid tot bloei en ontwikkeling moet brengen.

De aanleg van een aantrekkelijk, omvangrijk en ‘multifunctioneel’ landgoed is een zaak van geduld en goede voorbereiding. Net als de natuur zelf, moeten plannen aanslaan, groeien en gedijen. Zeker, als het landgoed in meerdere behoeften voorziet: fraaie nieuwe natuur, volop ruimte voor waterberging en aantrekkelijk landelijk wonen. Daarnaast wordt het landgoed op termijn gedeeltelijk toegankelijk voor wandelaars.

Een buitengewoon landgoed

Een groot deel van die goede voorbereiding is achter de rug. Je zou kunnen zeggen dat de plannen bijna klaar zijn voor de oogst. De opbrengst van die oogst? Een buitengewoon landgoed dat – nabij de A2, zichtbaar vanaf de Boxtelseweg – tot volle wasdom komt.

Samenwerking

De Groensche Hoeven is het resultaat van een vruchtbare samenwerking. In de voorbereiding, maar ook bij de uitvoering, werkt het landgoed nauw samen met de gemeente Vught, de provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel en ProRail. Niet alleen heeft elke partner belang bij dit bijzondere project, ook Vught en zijn inwoners plukken de vruchten van wat hier tot stand wordt gebracht.

Spoor-water-klimaat

Die vruchten hebben vooral te maken met de watervoorziening die hier komt. Het landgoed krijgt een fraaie natuurplas van zo’n 4,5 hectare groot. Mooi, maar ook en vooral nuttig. De plas krijgt een open verbinding met de waterafvoer van de wijken De Baarzen en Klein Brabant en vormt een buffer voor Vught Zuid bij hevige regenval. Ook dient de plas als waterberging voor het verdiepte spoor in Vught en hij houdt het water vast in tijden van droogte. Dit resultaat van deze unieke samenwerking draagt bij aan een goede, ‘klimaat-adaptieve’ waterhuishouding, berekend op de toekomst.

Landgoed Beukenhorst

Ook het aangrenzende Landgoed Beukenhorst draagt bij aan die goede Vughtse waterhuishouding. Hier, en op Groensche Hoeven, werd in het afgelopen jaar al een regionale waterkering gerealiseerd. Deze moet het dorp Vught beschermen tegen hoog water, zoals bijvoorbeeld in 1995. Voor komend jaar staat tevens de vervanging van het gemaal op de Beukenlaan op het programma. Dit zorgt voor de afvoer van oppervlaktewater van Vught Zuid naar de Esschestroom. Het bestaande (verouderde) gemaal is door de aanleg van de regionale waterkering buitendijks komen te liggen.


Wonen

Rondom de plas is ruimte voor een aantal landelijk gelegen woningen met uitzicht over de plas, de bestaande lanen en de natuur. De woningen worden in erfpacht uitgegeven. Vermoedelijk komen de kavels medio 2021 op de markt om vanaf 2022 gebouwd te kunnen worden. Eind 2021 zal overigens pas echt begonnen worden met de verdere ontwikkeling, tot die tijd staat alles in het teken van de voorbereidingen. Kortom: de Groensche Hoeven is straks van vele markten thuis. Alle partners zijn er dan ook van overtuigd dat het nieuwe landgoed een aanwinst voor Vught en zijn omgeving zal zijn.

Meer informatie vindt u op:

Waterschap de Dommel

Klimaatadaptatie Brabant

Landgoed Groensche Hoeven