Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school verder dan zes kilometer van uw huis ligt.

Goed om te weten

Voor wie?

Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van het:

 • Basisonderwijs
 • Speciaal basisonderwijs
 • Voortgezet speciaal onderwijs
 • Voorgezet onderwijs

Let op! Voor het speciaal voortgezet onderwijs zoals het Van Maerlant is geen leerlingenvervoer mogelijk.


Voorwaarden

Basisonderwijs

 • De dichtstbijzijnde school is verder dan zes kilometer van het woonadres van de leerling
 • Wilt u niet dat het kind naar de dichtsbijzijnde school gaat? Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een Islamitische of vrije school? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze school

Speciaal basisonderwijs

 • De dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs is verder dan zes kilometer van het woonadres van de leerling
 • Wilt u niet dat het kind naar de dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs gaat? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze school

Voortgezet speciaal onderwijs

 • de leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend

Voortgezet onderwijs

 • de leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend

Soorten vervoer

Openbaar vervoer

 • als het voor de leerling goed mogelijk is om met de bus of trein naar school te gaan, gaat het leerlingenvervoer per openbaar vervoer

Fietsvergoeding

 • is openbaar vervoer niet mogelijk? De leerling kan een fietsvergoeding krijgen om met de fiets naar school te gaan.

Eigen autovervoer ouders

 • is openbaar vervoer en een fietsvergoeding niet mogelijk? U kunt de leerling ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt een vergoeding van € 0,19 per kilometer

Aangepast vervoer

 • is openbaar vervoer, een fietsvergoeding en eigen autovervoer niet mogelijk? De leerling komt mogelijk in aanmerking voor aangepast vervoer met een taxi of schoolbus

Aanvragen

Online aanvragen

U kunt de vergoeding online met DigiD aanvragen

Aanvraagformulier

Hebt u nog vragen? Bel met de gemeente Vught op telefoonnummer 073 65 80 680

We behandelen de aanvraag alleen als het formulier volledig is ingevuld.

Eigen bijdrage

Is uw inkomen in 2019 hoger dan € 27.450, -? U betaalt een eigen bijdrage van € 345, - voor het leerlingenvervoer naar het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Een uitzondering geldt voor scholen die onder de Wet op de expertisecentra vallen. Hiervoor betaalt u geen eigen bijdrage. U betaalt geen eigen bijdrage voor leerlingenvervoer naar het speciaal onderwijs.