Leerplicht

Kinderen en jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een havo/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.
Hebt u vragen of wilt u contact met een leerplichtambtenaar? Stuur dan een bericht naar leerplicht@mijngemeentedichtbij.nl of neem telefonisch contact op.

Schoolverzuim en spijbelen

Soms gaat uw kind (tijdelijk) niet naar school. Dat heet schoolverzuim.

Geoorloofd schoolverzuim

Soms kan een leerling vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan. Bijvoorbeeld door:

  • ziekte of een belangrijke familiegebeurtenis
  • als uw kind ziek is, stel dan altijd de school op de hoogte
  • belangrijke familiegebeurtenissen, vraag  hiervoor toestemming aan de school

Spijbelen

Gaat een kind niet naar school zonder geldige reden? Dan noemen we dat spijbelen. Dit is ongeoorloofd schoolverzuim. Gebeurt dit te vaak? Dan schakelt de school de leerplichtambtenaar in.

Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over leerplicht, kwalificatieplicht en schoolverzuimexterne-link-icoon.

Leerplichtambtenaar

Een leerplichtambtenaar

  • Controleert of kinderen en jongeren naar school gaan
  • Krijgt van de school bericht bij ongeoorloofd schoolverzuim
  • Onderzoekt de reden waarom het kind niet naar school gaat
  • Zoekt samen met het kind, de ouder(s) en de school naar een oplossing

Voortijdig schoolverlaten

Jongeren volgen onderwijs totdat ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo/vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2. Jongeren van 12 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben én niet naar school gaan, noemen we voortijdig schoolverlaters. Het doel is om deze jongeren terug op school te plaatsen zodat ze alsnog een startkwalificatie kunnen halen. Dat kan via:

  • de Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)
  • een combinatie van leren en werken. Dit noemen we de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Een startkwalificatie vergroot de kans om een baan te vinden.

Hulp bij startkwalificatie

De consulenten voortijdig schoolverlaten helpen jongeren om de startkwalificatie te halen. Wilt u meer informatie? Of wilt u een afspraak maken met een van deze consulenten? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.