Lokale wet- en regelgeving

Naast landelijke wetten, stellen gemeenten ook lokale wetten en regels vast. Deze wetten en regels noemen we verordeningen. De gemeenteraad stelt de verordeningen vast.

Gemeente Vught publiceert alle lokale wet- en regelgeving op Overheid.nl.