Maaike Damen-Koedijk (plaatsvervangend voorzitter)

Maaike Damen, Rekenkamer

Nevenfuncties

  • Senior onderzoeker Algemene Rekenkamer Den Haag (bezoldigd)
  • Vrijwilliger Herenboeren Goedentijd te Alphen (onbezoldigd)