Mantelzorgconsulenten

Publicatiedatum: 
14 jun 2018

Bent u een oudere mantelzorger of een jongere? Hebt u vragen over ondersteuning, dagbesteding, het combineren van zorg en werk dan wel school of over lotgenotencontact? Neem dan contact op met de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+.

Mantelzorgconsulenten Betty van Opstal, Geja de Vree en Ilse van Dinteren luisteren naar u. Zij wijzen u op mogelijkheden om u te ontlasten en verwijzen u eventueel door naar lotgenotencontactgroepen. Wordt de zorg u even teveel? Dan geven zij u graag advies.

Een jaar later

Op 1 maart 2017 zijn de mantelzorgconsulenten van Wegwijs+ gestart. Nu een jaar laten zijn we benieuwd naar hun ervaringen. Maar ook naar hun ideeën voor de toekomst. Betty, Geja en Ilse vertellen hun verhaal.

Luisteren, signaleren en meedenken

Onze werkzaamheden zijn divers. We gaan op huisbezoek, luisteren naar het verhaal en brengen de situatie samen met de mantelzorger in kaart. Als er knelpunten zijn, zoeken we naar mogelijke oplossingen. Daarnaast wordt er gekeken wie er eventueel ingezet kan worden. Zijn dat mensen binnen het eigen netwerk, vrijwilligers, vrijwillige hulpdiensten of is er professionele ondersteuning nodig. Naast de huisbezoeken, is er regelmatig overleg met andere organisaties en met collega’s van afdeling Ontwikkeling. We geven de signalen uit de praktijk aan en denken mee met het beleid. Naast relatiebeheer zijn we ook aan het netwerken. Niet alle organisaties zijn bekend met ons. Om de mantelzorgers zo goed mogelijk te kunnen helpen, is samenwerking met alle partijen een must.

Voorzieningen

Mantelzorgers kunnen verschillende voorzieningen aanvragen die ondersteuning bieden, ontlasten en verlichten. Als het nodig is, zetten we voor een bepaalde periode een Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in. Deze regeling is bedoeld voor de mantelzorger zelf, zodat hij of zij tijdelijk ontlast wordt. In deze periode bekijken we samen met de mantelzorger hoe het daarna anders opgelost of aangepakt kan worden.

Toekomst: meer oog voor jonge mantelzorgers

We merken dat steeds meer mensen ons weten te vinden. We krijgen niet alleen te maken met steeds meer vragen, maar ook met een groei aan complexe situaties. Daarnaast zien we een stijging van het aantal mantelzorgers; niet alleen van oudere, maar vooral ook van jonge mantelzorgers. Daarom gaan we meer oog hebben voor deze doelgroep. Jonge mantelzorgers verdienen onze aandacht! Al deze veranderingen vragen om een andere aanpak. Op welke manier we dit gaan doen, zijn we nog aan het onderzoeken.

Bereikbaarheid

Als mantelzorgconsulent heb je contact met de mantelzorger zelf, de familie en hun netwerk. Maar ook met collega’s van Wegwijs+ en met andere instanties, waaronder Vivent, Vughterstede en Boswijk. U kunt ons bereiken via Wegwijs+, uw huisarts, Vivent en of Vughterstede. Ook als professional kunt u bij ons een melding maken. Na toestemming van de mantelzorger wordt er dan contact opgenomen.