Meer geld voor jeugdzorg

Publicatiedatum: 
30 mei 2017
De 16 samenwerkende gemeenten in Noordoost Brabant willen voor 2017 en 2018 extra geld beschikbaar stellen voor jeugdhulp. Dit om ervoor te zorgen dat jongeren op tijd de hulp krijgen die nodig en gewenst is. De gemeenteraad neemt hierover voor half juli een besluit.

Het uitgangspunt van de jeugdhulp is dat kinderen gezond en veilig opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Hebben ze professionele hulp nodig? Dan biedt de gemeente die aan. Zo licht, zo dichtbij en en zo snel mogelijk. Dus is het doel: kortere wachttijden, de hulp die nodig is is voorhanden en de hulp is beschikbaar dicht bij de woonplaats.

Wat gaat er gebeuren met het extra geld?

  • Een betere organisatie van de hulp. Zorgaanbieders gaan ervoor zorgen dat de noodzakelijke hulp in de regio aanwezig is. Zodat jeugdigen in hun eigen omgeving kunnen blijven
  • Er komt meer lichte hulp in de eigen omgeving
  • Jeugdhulpaanbieders gaan meer samenwerken, zodat ze samen goede zorg kunnen bieden, zeker voor jeugdigen met ingewikkelde problemen

 Voor het oplossen van de knelpunten vraagt de regio om een investering in 2017 € 11,9 miljoen en in 2018 € 9,6 miljoen. Dit bedrag komt bovenop het regionale budget van ruim € 102 miljoen in 2017 en 2018. De colleges van de regiogemeenten leggen het plan en de vraag om meer geld voor aan hun gemeenteraad. De raden nemen voor half juli 2017 hierover een besluit.