Meer ruimte voor het kwartier

02 februari 2022
Algemeen

Het kindcentrum Het Kwartier in Stadhouderspark is erg in trek bij kinderen en hun ouders. Het centrum bestaat uit de basisscholen De Koningslinde en Het Molenven en Kinderopvang Partou. De Koningslinde heeft al enkele jaren te maken met een onverwacht forse groei in het aantal leerlingen. Tot nu toe werd dit opgevangen met tijdelijke noodlokalen. Onderzoek laat zien dat het aantal leerlingen ook op de lange termijn hoog blijft. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er permanent voldoende en goede onderwijsruimte is voor alle kinderen.  

Waar gaan we voor?

Samen met de schoolbesturen en directies van de scholen en kinderopvang, hebben we gekeken hoe we het beste in extra huisvesting kunnen voorzien. We zijn tot drie mogelijke oplossingen gekomen. Je vindt ze op www.wijinvught.nl. Elke mogelijkheid heeft voor- en nadelen. Soms voor het bestuur of de schooldirectie, soms voor de kinderen of hun ouders, de buurtbewoners of de gemeente. Van jou willen we graag weten welke oplossingsvariant jouw voorkeur heeft.

Wat doen we met je inbreng?

We verzamelen alle reacties.  Deze reacties gaan we wegen. Zo vormen we ons een genuanceerd beeld van de wensen die bij verschillende belanghebbenden spelen. De standpunten leggen dit vast in een verslag. Dit is als raadgevend document onderdeel van het ambtelijke advies aan burgemeester en wethouder. Raadgevend houdt in dat het college het verslag meeneemt in de beraadslagingen over het te nemen advies dat het college vervolgens weer geeft aan de gemeenteraad

De gemeenteraad besluit

Het college van burgemeester en wethouder adviseert dus de gemeenteraad. De raad beslist welke van de drie oplossingen uitgewerkt wordt tot een definitief plan. Is dat plan klaar, dan maakt de raad een definitieve keuze en neemt hij een besluit over het benodigde krediet.    

Informatieavond

Op maandag 7 februari om 19.00 uur is er een digitale informatieavond om alle drie de oplossingen toe te lichten. U kunt deze avond online volgen via het youtube kanaal van de gemeente Vught op www.vught.nl/youtube