Meer vergunningen

In de Algemene plaatselijke verordening (APV) staat voor welke zaken u een vergunning moet aanvragen.

Vergunningen

Voor de volgende zaken vraagt u een vergunning aan: