Melden van een voornemen tot geregistreerd partnerschap

Gaat u een geregistreerd partnerschap aan? Dan moet u dat eerst melden. U doet dat in de gemeente waar u het geregistreerd partnerschap aangaat.

Goed om te weten

Wanneer melden?

 • U en uw partner melden beiden het voorgenomen geregistreerd partnerschap
 • U doet dat in de gemeente waar u dat partnerschap aangaat
 • U meldt het voorgenomen geregistreerd partnerschap minimaal twee weken voor de datum waarop u dit partnerschap aangaat
 • De melding is een jaar geldig
 • Wacht u langer dan een jaar met het registreren van het partnerschap? Dan meldt u het voorgenomen partnerschap opnieuw 
 • Meld uw voorgenomen geregistreerd partnerschap dus niet te laat, maar ook niet te vroeg

Overleg in bijzondere situaties eerst met de gemeente over de benodigde stukken. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren
 • Niet de Nederlandse nationaliteit hebt
 • In het buitenland hebt gewoond
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland

Neem zeker enkele maanden voor de melding contact op met de afdeling Burgerzaken. Het kan een tijdje duren voor de benodigde stukken uit het buitenland in uw bezit zijn.

Voltrekking geregistreerd partnerschap

Hebt u in Vught de melding van het geregistreerd partnerschap gedaan? Dan voltrekt u het partnerschap hier ook . U kiest de locatie van de voltrekking van het geregistreerd partnerschap dus al voordat u uw partnerschap gaat melden.

Getuigen

Het is verplicht om getuigen te hebben bij een geregistreerd partnerschap. Dat kunnen twee, drie of vier getuigen zijn. Iedereen boven de 18 jaar mag getuige zijn.

Naamgebruik

Uw naam verandert niet. Wel kunt u in het de naam van de (gewezen) partner gebruiken. Dit geldt voor beide partners. U regelt het naamgebruik bij de gemeente waar u woont. Dat kan vanaf het moment dat u het geregistreerd partnerschap bent aangegaan. Zie ook onder naamgebruikexterne-link-icoon.

Melden

Online melden

U kunt de melding indienen als u:

 • Geen familie van elkaar bent
 • Beiden niet in het buitenland bent geboren
 • Beiden de afgelopen 12 maanden in Nederland hebt gewoond
 • Beiden niet onder curatele staat

Voldoet u niet aan de bovenstaande voorwaarden neem dan contact met ons op.

Kosten

Nadat u het voorgenomen geregistreerd partnerschap hebt gemeld, begint de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden. Bij annulering of wijziging van uw geregistreerd partnerschap, brengen we u een deel van de kosten van deze werkzaamheden in rekening.