Melding buurtfeest of straatspeeldag

  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Gegevens
  3. Stap 3 van 4: Afronden
  4. Stap 4 van 4: Verstuurd

Om dit formulier in te vullen, hebt u mogelijk een digitale versie van de situatieschets nodig

Vindt het evenement plaats op één locatie?
Is het evenement om uiterlijk 24.00 uur afgelopen?
Beperkt de duur van het evenement zich tot één dagdeel?
Vindt het evenement plaats op de rijbaan van een doorgaande weg?
Moet er een weg of terrein worden afgesloten?
Hebben hulpdiensten doorgang tijdens het evenement?
Wordt er een geluidsinstallatie geplaatst?
Bedraagt het volume hiervan maximaal 75dB?
Worden er objecten, zoals een springkussen, geplaatst?
Hebben deze objecten een oppervlak van maximaal 25 vierkante meter?