Mike Venrooij (raadslid)

Portefeuille

 • Wijk en buurtgericht werken
 • Participatie/WSD
 • WMO
 • Zorg en welzijn
 • Jeugd
 • Integratie en maatschappij
 • Communicatie en voorlichting
 • Openbare orde en veiligheid
 • Sport
 • Erfgoedbeleid 

Nevenfuncties

 • Wijkmakelaar, Mijngemeentedichtbij (bezoldigd)

 • Voorzitter sectie bevolkingszorg, Veiligheidsregio Brabant Noord (bezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen