Mike Venrooij (raadslid)

Portefeuille

  • Wijk en buurtgericht werken
  • Participatie/WSD
  • WMO
  • Zorg en welzijn
  • Jeugd
  • Integratie en maatschappij
  • Communicatie en voorlichting
  • Openbare orde en veiligheid
  • Sport
  • Erfgoedbeleid 

Nevenfuncties

  • Wijkmakelaar, Mijngemeentedichtbij (bezoldigd)
  • Voorzitter sectie bevolkingszorg, Veiligheidsregio Brabant Noord (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen