N65 blijft open

Publicatiedatum: 
15 apr 2020

De rijksweg N65 gaat bij Vught onder het spoor door. Straks, als het spoor wordt verdiept, draaien we de zaak om. Dan verdwijnt het spoorviaduct. De N65 gaat dan over het (verdiepte) spoor heen. Tijdens de bouw van deze ‘omkering’ zou de N65 zo’n acht maanden afgesloten worden voor het doorgaand verkeer. Omdat het afsluiten van de weg tot een te hoge neerslag van stikstof leidt, hebben de opdrachtgevers voor een andere oplossing gekozen. Deze houdt in dat de weg open blijft voor het verkeer. Dit verkeer passeert straks via een tijdelijk viaduct de plaats van de bouwactiviteiten.  

Belangrijk besluit voor Vught

Dit is besluit is ook en vooral belangrijk voor Vught en Helvoirt. De gemeente blijft tijdens de bouw van de omkering beter bereikbaar, het bouwverkeer kan gebruik blijven maken van de rijksweg en het N65 verkeer hoeft niet zijn toevlucht te nemen tot het Vughtse wegennet. Omdat het nieuwe, tijdelijke viaduct slechts twee rijstroken kent, geen particuliere eigendommen raakt en op voldoende afstand van de woningen staat, blijft bovendien de overlast voor de inwoners beperkt.  

Geen bewonersavond, wel extra informatie

Belangrijke besluiten over weg en spoor lichten we graag persoonlijk toe in een bewonersbijeenkomst. U bent dat ook gewend. Nu dit in deze coronatijd niet kan, zorgen we voor aanvullende informatie. Alles over het besluit, de betekenis en de gevolgen vindt u in de PHS bibliotheek van ProRail: www.phsbibliotheek.nl/project/vught. Kijkt u onder ‘informatiebijeenkomsten’.

Kijkt u ook naar de toelichting van ProRail projectmanager Ton Bierbooms, wethouder Guus van Woesik en gedeputeerde Christophe van der Maat.