Nathalie Pullens-Robeerst (fractievoorzitter)

Portefeuille

  • Openbare orde en veiligheid
  • Sociaal Domein 

Nevenfuncties

  • Project beheerder, Hegro Invest BV (bezoldigd)
  • Eigenaar, Robeerst Consultancy (bezoldigd)
  • Voorzitter, VVE Vughtse Hart (onbezoldigd)
  • Diverse bestuursfuncties bij VVE's buiten Vught

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen