Natuurbranden

Door droogte en hoge temperaturen neemt het risico op een natuurbrand toe. Ook in ons land. Natuurbranden zijn onvoorspelbaar en verspreiden zich razendsnel. De gevolgen voor mens, dier en natuur zijn groot. De meeste natuurbranden ontstaan door menselijk handelen. Uw gedrag en oplettendheid zijn dan ook heel belangrijk om natuurbranden te voorkomen en beperken. Kijk voor het actuele risico op www.natuurbrandrisico.nl.

De geldende regels

In de gemeente Vught gelden diverse regelingenexterne-link-icoon om het risico op natuurbranden te voorkomen of te beperken. U vindt deze regels door te zoeken op de postcode van de gemeente Vught en ‘Algemene plaatselijke verordening’externe-link-icoon. De bijzondere regels voor Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen, leest u in de Duinverordeningexterne-link-icoon.

Hieronder volgt een korte toelichting op de regels.

Rookverbod

Roken in de natuurgebieden van Vught, Helvoirt en Cromvoirt is niet toegestaan. Dat staat in de Algemene plaatselijke verordening (APV). In bossen, op heide of veengronden, of binnen een afstand van 30 meter daarvan, is roken verboden.

Ook het laten vallen, wegwerpen of laten liggen van brandende en smeulende voorwerpen is verboden. Dit verbod geldt niet voor gebouwen en aangrenzende erven.

Let op: het is ook strafbaar om brandgevaar te veroorzaken en/of door een gebrek aan de nodige omzichtigheid of voorzorg gevaar voor natuurbrand te doen ontstaan (artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht).

In het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen is het op grond van de Duinverordening verboden te roken, behalve in woningen en aangrenzende, als tuin ingerichte erven.

Vuurverbod

Het is op grond van de APV onder andere verboden om in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben. Is er geen sprake van gevaar, overlast of hinder voor de omgeving, dan geldt het verbod in het algemeen niet voor een aantal ‘kleinschalige’ activiteiten (zoals het verlichten met kaarsen of fakkels, een (schoon) sfeervuur en vuur voor koken, bakken of braden).

In de natuur en/of op het moment dat er een verhoogd natuurbrandrisico is (fase 2), is er altijd sprake van gevaar. Het college kan een ontheffing verlenen, maar tijdens een verhoogd natuurbrandrisico geldt deze ontheffing niet. De regels voor vuur en stoken, gelden óók voor aangrenzende erven en tuinen in de openlucht.

In het Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen geldt altijd een (open) vuurverbod (inclusief barbecues) in het park.

Adviezen voor bewoners en recreanten in natuurgebieden

 • Parkeer op een parkeerterrein, niet in hoog gras. De uitlaat van uw auto kan erg warm worden en brand veroorzaken
 • Parkeer niet op bospaden of toegangswegen; brandweervoertuigen en andere hulpverleners moeten altijd vrij baan hebben
 • Plastic en glasscherven kunnen brand veroorzaken. Laat dit (en ander) afval dan ook nooit slingeren. Gooi het in een afvalbak
 • Gooi nooit brandende of smeulende voorwerpen op de grond, ook niet vanuit de auto in de berm
 • Houd u aan de regels. Menselijk gedrag is de meest voorkomende oorzaak van natuurbranden. Ook in uw tuin of op uw erf is het naleven van de regels en voorzichtigheid geboden. 
 • Wees voorbereid op een eventuele natuurbrand. Weet wat u moet doen als u brand signaleert en neem uw telefoon mee op een wandeling

Adviezen voor ondernemers en verenigingen/organisaties

 • Houd u aan de regels en spreek - indien nodig - uw bezoekers, recreanten, personeel en/of leden aan op hun verantwoordelijkheid om natuurbranden te voorkomen. Vraag hierbij aandacht voor de punten onder 'adviezen voor bewoners en recreanten'.
 • Neem voorzorgsmaatregelen door bijvoorbeeld de inrichting van uw terrein, terras of accommodatie en het plegen van (geregeld) (groen)onderhoud.
 • Bereid u voor op een eventuele calamiteit met een ontruimingsplan en oefen dit regelmatig met uw personeel en/of leden.

Wat moet u doen bij een natuurbrand?

 • Blijf kalm
 • Probeer niet om grote branden zelf te blussen
 • Breng uzelf in veiligheid op een veilige plaats en waarschuw anderen waar mogelijk
 • Bel 112 en geef uw locatie zo nauwkeurig mogelijk door
 • Volg de aanwijzingen op van de hulpverleningsdiensten
 • Help anderen indien mogelijk in veiligheid
 • Blijf op een veilige afstand van de brand en rook

Kijk voor het actuele brandgevaar in uw omgeving op natuurbrandrisico.nlexterne-link-icoon

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het team Vergunningen en Veiligheid van de gemeente Vught. Zij helpen u graag verder. Bel 073 6580680 of mail naar veiligheid@vught.nl.