Nieuw asfalt Ruidigerdreef

Het ontwerp van de vernieuwde weg is klaar. Aan de werkzaamheden gaat een lange voorbereiding vooraf. Dat heeft vooral te maken met twee flora en fauna onderzoeken; één voor de verwijderde bomen en één voor de bermen. Op grond hiervan worden de bermen niet van nieuwe beplanting en bomen voorzien. De nieuwe Ruidigerdreef krijgt ook nieuwe rammelstroken, die minder geluid produceren dan de oude.