Nieuwe bomen en struiken in bos rond IJzeren Man

Publicatiedatum: 
5 feb 2019
De gemeente Vught streeft naar afwisselende en gevarieerde bossen. Daarom nemen we verschillende maatregelen die de soortenrijkdom en de diversiteit in het bos kunnen verhogen. Zo houden we het gebied voor bezoekers aantrekkelijk. De komende periode planten we extra bomen en struiken in enkele bospercelen ten zuiden van de IJzeren Man en langs de Oude Loonsebaan. Zo kan iedereen in de toekomst genieten van een nog mooier bos.

Terugbrengen van soorten

Het gaat daarbij om verschillende loofboom- en struiksoorten die de variatie in het bos helpen verhogen. Daarnaast planten we soorten aan die nu niet of nauwelijks in het bos aanwezig zijn, zoals linde, haagbeuk, veldesdoorn, hazelaar en zoete kers. Van nature kwamen deze soorten wel in de Nederlandse bossen voor, maar deze zijn in de loop van de tijd vrijwel verdwenen. Door juist deze soorten terug te brengen, neemt de soortenrijkdom in het bos toe. Dat maakt de bossen afwisselender, gezonder en aantrekkelijker voor flora, fauna én bezoekers. Als de jonge bomen zijn uitgegroeid tot grote volwassen bomen, ontstaat er een afwisselend bos met een grote diversiteit in planten, bomen en dieren.

Herstel natuur en biodiversiteit

Een groot deel van de Brabantse bossen is aangetast door stikstof. Dat heeft grote gevolgen voor de natuur. Bodem en grond- en oppervlaktewater verzuren en belangrijke voedingstoffen spoelen makkelijker uit de bodem. Planten hebben het moeilijk of verdwijnen. En dieren kunnen daardoor lastig voedsel vinden en zien hun mogelijkheden om zich voort te planten afnemen.

Een gezond bos begint bij een gezonde bodem. Daarom hebben veel van de bomen en struiken die men nu aanplant een ‘rijk strooisel’. Dat betekent dat de bladeren helpen om de bodem weer voedzaam en gezond te maken en de mineralenbalans te herstellen, met als resultaat het gewenste gezonde en gevarieerde bos.

Een goede start voor de nieuwe beplanting

Om de nieuwe planten een zo goed mogelijke start te geven, voegt men kalkmeststof en watervasthoudende korrels in het plantgat. De kalkmeststof is bedoeld om de verzuring van de bodem te verminderen. De watervasthoudende korrels vergroten de kans dat de planten tijdens een droge periode overleven. Voordat het planten start, krijgen de plekken waar de nieuwe bomen komen een markering. Dat gebeurt met gekleurde houten piketpaaltjes. Zo weet de aannemer precies waar de nieuwe bomen en struiken geplant moeten worden.

Wie doet wat, waar en wanneer?

Beheerder Bosgroep Zuid Nederland begeleidt de werkzaamheden. De komende periode planten zij samen met de aannemer de nieuwe bomen en struiken in verschillende delen in de bossen rond de IJzeren Man. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden uiterlijk tot eind februari.

Vragen of meer informatie?

Voor eventuele vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Bosgroep Zuid Nederland op telefoonnummer 040 20 66 360.