Nino de Lange (fractievoorzitter)

Portefeuille

 • subsidiebeleid
 • WMO/zorg
 • Sociale zaken en participatiewet
 • schuldhulpverlening 
 • bestemmingsplannen
 • omgevingswet
 • verkeer en vervoer
 • welstandsbeleid
 • woningbouwbeleid
 • grondbedrijf
 • financiën
 • economische zaken
 • VN-verdrag
 • Omgevingsdienst

Nevenfuncties

Financieel-economisch beleidsadviseur Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (bezoldigd) 

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen