Samenwerken aan een sterk en leefbaar Vught

Het samenwerkingscollectief

In 'Vught Vooruit' werken vier partijen samen: MKB Vught, het centrummanagement Vught, de Winkeliersvereniging Moleneindplein en de gemeente. De samenwerkende partners maken zich sterk voor een gezond en sterk ondernemersklimaat. Dat is van levensbelang voor een gemeente. Bovendien draagt een bloeiend ondernemersklimaat bij aan een goed maatschappelijk klimaat en de gehele 'Vughtse maatschappij'. Vught Vooruit stimuleert dan ook niet alleen de samenwerking tussen ondernemers en bedrijven, maar ook met (maatschappelijke) organisaties, kennis- en zorginstellingen en de overheid.

Het hart van ondernemend Vught en meer

De samenwerking is erop gericht het Vughtse potentieel zo goed mogelijk te benutten. Vught Vooruit voorziet in de rol van belangenbehartiger voor nieuwe en gevestigde Vughtse ondernemers. Het wordt het hart van ondernemend Vught en meer. Het is de bedoeling dat een een groot deel van de Vughtse samenleving deel neemt én profiteert van de collectieve aanpak.

Van alle markten thuis

Vught vooruit zet zich in voor het versterken van de belangrijke economische basis. Van daaruit werkt het collectief ook aan de sociale, maatschappelijke en economische vraagstukken die in Vught aan de orde zijn. Dat begint met het aantrekkelijker maken van Vught voor de bewoners, bezoekers en ondernemers. Verder werkt Vught Vooruit aan het ondernemingsklimaat, werkgelegenheid, samenwerken, marketing, bereikbaarheid (zowel digitaal als fysiek), veiligheid, wet- en regelgeving, en duurzaamheid. Vught Vooruit is van alle markten thuis. 

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Vught

'Vught Vooruit' bij de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst. Van links naar rechts: mevrouw Jolanda Bakker (Winkeliersvereniging Moleneindplein), de heer Jan Slegers (Centrum Management), wethouder Peter Pennings en de heer Jan M.J. Jansen (MKB Vught).