Omgevingsvergunning aanvragen

Het aanvragen van een omgevingsvergunning gaat via het omgevingsloket.

Goed om te weten

Behandeling van de vergunning

Hebt u de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend? En is de aanvraag volledig? De gemeente neemt dan meestal binnen vier weken een besluit.

Per post

U ontvangt de vergunning per post. Wel hebben belanghebbenden, zoals uw buren, daarna nog zes weken de tijd op bezwaar te maken tegen het besluit. U kunt tot die tijd dan ook beter even wachten met de uitvoer van uw plannen.

Toezicht

Hebt u een omgevingsvergunning gekregen? De gemeente houdt toezicht op de bouw. Bouwt u niet volgens de vergunning? Dan kan de gemeente de bouw stil leggen. Of u zelfs het gebouw laten afbreken.