Ondermijning

Wat is ondermijning? Ondermijning is een verzamelnaam van manieren waarop criminelen misbruik van de maatschappij maken om criminele activiteiten uit te voeren. Het gaat om verschillende vormen van criminaliteit, zoals drugs, (handel in) illegaal vuurwerk, mensenhandel, (vastgoed) fraude, wapenhandel, milieucriminaliteit of het witwassen van geld. Deze criminele activiteiten zijn meestal niet direct zichtbaar maar hebben veel invloed op de veiligheid en leefbaarheid in wijken.
Het in bezit hebben, verkopen en vervoeren van harddrugs is strafbaar. Merkt u dat er in drugs wordt gehandeld? Of vermoedt u dat er ergens drugs wordt gemaakt? Bel direct de politie via 09 00 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem 08 00 70 00.

Hennepkwekerij

Wat is een hennepkwekerij?

Dit is een plek, bij voorbeeld een zolderkamer of kas,  waar hennepplantjes gekweekt worden. Wordt de hennep gekweekt  voor drugs? Dit noemen we Cannabis of Marihuana. 

Een hennepkwekerij herkennen

De belangrijkste kenmerken:

  • Een sterke, vreemde geur (zoals bij coffeeshops)
  • Condensvorming op de ramen van een woning
  • Stroomstoringen (zoals knipperende lampen)
  • Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
  • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
  • Bij sneeuw ligt er geen sneeuw op het dak 

Gevaren van een hennepkwekerij

Brand- en ontploffingsgevaar

Voor een snelle groei van hennepplanten groei zijn sterke lampen nodig. Deze  branden vaak dag en nacht en de stroom wordt vaak illegaal ‘getapt’. Hierdoor is de kans op brand en ontploffing groot.

Gevaar voor de gezondheid

Voor de wietteelt worden bestrijdingsmiddelen gebruikt, zoals  pesticide en zoutzuur. Het inademen hiervan kan ademhalingsproblemen en  schade aan de luchtwegen veroorzaken.

In de meeste hennepkwekerijen wordt  water verneveld om een vochtig klimaat te creëren. Die waterdruppels zijn een broedplaats voor legionella. 

Schade aan de woning

Bij thuisteelt ontstaat door de hoge luchtvochtigheid en warmte schimmelvorming en houtschimmel. 

Het sluiten van een hennepkwekerij

De politie ontruimt de hennepkwekerij en  vernietigt de drugs.

De gemeente beoordeelt of het de Opiumwet is overtreden en of er grondslag is om het pand te sluiten.  De burgemeester maakt dit voornemen dan bekend.  

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om het pand te sluiten. Het pand gaat dicht met het bord  “drugspand gesloten”.

Is het pand gesloten? Dan mag niemand het pand zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Drugslab

Wat is een drugslab?

In een drugslab worden synthetische drugs gemaakt. Dit zijn chemisch gemaakte verdovende of hallucinerende middelen.  Drugslabs vinden we vaak op industrieterreinen in drijfsverzamelgebouwen, boerderijen en afgelegen gebouwen.

Het herkennen van een drugslab

U kunt het ruiken

De productielocatie ruikt chemisch.  Kieren van niet gebruikte ramen en deuren worden daarom meestal afgedicht met bijvoorbeeld ‘purschuim’. Ook worden vaak afzuiginstallaties  gebruikt die de lucht afvoeren via het dak. 

Vaak zitten drugslabs in de buurt van ‘stinkende’ buren zoals fabrieken en/of boerderijen (mestlucht). 

U kunt het zien

De productieplaats is meestal goed afgeschermd en de inkijkmogelijkheden zijn vaak geblindeerd. Een productieruimte is vaak rommelig en onoverzichtelijk; chaotisch soms. De ruimte kan beveiligd zijn met camera’s, alarminstallaties, honden of boobytraps.

De gevaren van drugslabs

  • Brand omdat bij de productie van verdovende middelen de ingrediënten onvoldoende worden gekoeld of juist verwarmd. 
  • Lekkende jerrycans vol chemicaliën
  • Ontplofgevaar

Het sluiten van een drugslab

De politie  ontruimt het drugslab en vernietigt de drugs.

De gemeente beoordeelt of het de Opiumwet is overtreden en of er grondslag is om het pand te sluiten.  De burgemeester maakt dit voornemen dan bekend.  

Daarna volgt het definitieve besluit van de burgemeester om het pand te sluiten. Het pand gaat dicht met het bord  “drugspand gesloten”.

Is het pand gesloten? Dan mag niemand het pand zonder toestemming van de burgemeester betreden.

Dumping

Wat is dumping?

Dumping is het storten van chemisch afval dat komt uit illegale drugslaboratoria.  

Het herkennen van een dumping

Vaak ligt het afval in vaten of jerrycans langs de weg, in het bos of in het open veld. Het zijn meestal kunststof of metalen vaten en soms ook gasflessen. Af en toe ligt het afval in een uitgebrande auto.

De gevaren van dumping

Slecht voor uw gezondheid

U kunt bij het inademen van de gassen longproblemen krijgen. Ook kunnen gasdrukhouders ontploffen. Meerdere gedumpte stoffen samen kunnen een chemische reactie vormen.

Slecht voor het milieu

De chemische stoffen kunnen in de bodem terechtkomen. Dit zorgt voor vervuiling van het grondwater.