Ondernemen in Vught

Gemeente Vught geeft extra steun aan ondernemers in coronatijd

27 maart 2020
Om de Vughtse ondernemer te helpen in deze onzekere tijd neemt het college van B&W een aantal maatregelen. Zo krijgen alle ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en worden er tijdelijk geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd. Verder past de gemeente een soepel invorderingsbeleid toe en brengt ze, voor de maanden dat een terras verboden is, geen terrashuur in rekening. Met dit lokale steunpakket wil de gemeente de ondernemers een steuntje in de rug geven. Kijk op de coronavirus pagina voor de lokale en landelijke maatregelen voor ondernemers.