Onderzoek naar beste locaties voor zonne- en windenergie

29 juli 2022
Algemeen

In het Klaverblad van 20 juli hebt u kunnen lezen dat er een onderzoek komt naar de beste locaties voor het opwekken van zonne- en windenergie. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) staat wat we gaan onderzoeken en hoe we dat doen. De NRD ligt sinds 25 juli tot en met 18 september 2022 ter inzage. Iedereen die in de gemeente Vught woont en/of onderneemt kan in deze periode (bij voorkeur) schriftelijk een zienswijze indienen. Ingebrachte zienswijzen zijn niet bindend, maar worden wel ter overweging meegenomen in het onderzoek. We nodigen inwoners en ondernemers van Vught uit om te reageren.

U kunt de notitie digitaal raadplegen in het gemeenteblad. Bij de balie van het gemeentekantoor ligt ook een uitgeprinte versie die u in kunt zien.
Zienswijze 
U kunt uw 'schriftelijke' zienswijze digitaal indienen per e-mail. Stuur uw mail naar gemeente@vught.nl. Vermeld als onderwerp ‘Zienswijze NRD zon- en windenergie’. U kunt ook een zienswijze op papier/bij brief indienen. Het postadres is postbus 10100, 5260 GA, Vught. U kunt uw zienswijze ook in de brievenbus van het gemeentekantoor deponeren aan de Secr. van Rooijstraat 1 in Vught.

Wilt u een mondelinge zienswijze indienen, dan kunt u een afspraak maken. Stuur een e-mail met het verzoek om een afspraak naar gemeente@vught.nl  met als onderwerp ‘Afspraak mondelinge zienswijze NRD zon- en windenergie’.