Onderzoek Theater De Speeldoos door Berenschot

Publicatiedatum: 
14 jul 2017
Bureau Berenschot gaat in opdracht van het gemeentebestuur van Vught een onafhankelijk onderzoek doen naar de organisatie, financiën, subsidiegelden van, en de prestatieafspraken met Theater De Speeldoos.

Aanleiding voor het onderzoek is een motie ’vreemd aan de orde van de dag’ die in de raadsvergadering van 15 juni werd ingediend. De gemeenteraad wil helderheid over de besteding van de subsidies door De Speeldoos en de prestaties die hier tegenover staan, zowel van de buitenschoolse cultuureducatie als het theater.

De inhoud van de opdracht aan Berenschot  is dan ook als volgt:

  • Maak inzichtelijk hoe in de periode 2013-2016 de financiën (kosten, eigen inkomsten en subsidie) van het theater zich hebben ontwikkeld (zowel voor de functie theater als buitenschoolse cultuureducatie)
  • Geef een objectief en expertmatig oordeel over de prestaties van het theater afgezet tegen de gemeentelijke subsidie
  • Vergelijk dit met een aantal andere gemeenten met de maat van Vught en het theater
  • Geef een oordeel over de wijze waarop de gemeente met het theater afspraken heeft gemaakt over te leveren prestaties en hoe het theater verantwoording aflegt over de besteding van de gemeentelijke subsidie
  • Maak inzichtelijk welke keuzen de gemeente heeft ten aanzien van het theater en wat hiervan de consequenties zijn
  • Presenteer op basis van de onderzoeksbevindingen aanbevelingen aan de gemeente

Iedere politieke partij in de gemeenteraad heeft een persoon afgevaardigd in een klankbordgroep die in de onderzoeksperiode het proces controleert. Theater de Speeldoos heeft toegezegd volledige medewerking aan het onderzoek te verlenen. De resultaten worden eind september verwacht.