Onherroepelijk uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 Cromvoirt'

Publicatiedatum: 
11 feb 2020
Het uitwerkingsplan 'Kern Fase 2 Cromvoirt', dat op 29 oktober 2019 gewijzigd vastgesteld, is op 11 februari 2020 onherroepelijk geworden.

Beroepstermijn

Gedurende de beroepstermijn is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepsschrift is echter op 10 februari 2020 ingetrokken.

Waar gaat het uitwerkingsplan ‘Kern Fase 2 Cromvoirt’ over?

Het uitwerkingsplan ‘Kernfase 2 Cromvoirt’ gaat over het bouwen van 13 woningen binnen een plangebied in Cromvoirt, gelegen tussen de Achterstraat en de St.-Lambertusstraat. Tevens wordt de Van Rijswijkstraat doorgetrokken tot aan de St.-Lambertusstraat. De bestemming van het gehele plangebied is gewijzigd in de bestemmingen ‘Wonen-1’ en ‘Verkeer’.

U kunt het uitwerkingsplan bekijken

U kunt het uitwerkingsplan met bijbehorende stukken bekijken: