'Onjuiste' bijlage aanslag OZB verzonden

19 april 2022
Algemeen
Huisjes van geld

Ontvangt u uw aanslag OZB via MijnOverheid? Dan is het mogelijk dat u onlangs een ‘bijlage bij aanslagbiljet 2022 gemeentelijke heffingen/WOZ-beschikking’ hebt ontvangen. U kunt deze bijlage als niet gezonden beschouwen en dus negeren. 

Wat is er mis? 

De gegevens op de bijlage zijn op zichzelf correct, maar de betalingsinformatie ontbreekt. Deze vindt u straks terug op het aanslagbiljet/de WOZ-beschikking. Deze ontvangt u vóór 1 mei.