Ontwerp beeldkwaliteitsplan Rozenoord

Publicatiedatum: 
3 apr 2019
Het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ ligt ter inzage. Hieronder staat waar het beeldkwaliteitsplan over gaat. Ook leest u hoe u kunt reageren op het ontwerp beeldkwaliteitsplan.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

In een beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan welke beeldkwaliteit een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Bijvoorbeeld welke materialen er worden gebruikt, waar gevelopeningen kunnen komen en welke architectonische elementen kunnen worden toegepast.

Een beeldkwaliteitsplan maakt na vaststelling onderdeel uit van het gemeentelijke welstandsbeleid. Het vormt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving.

Waar gaat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ over?

Het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ gaat over het zuidelijke deel van het gebied tussen de St.-Elisabethstraat, de Vliertstraat en de Secr. Van Rooijstraat. Het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ is onderdeel van de stedenbouwkundige visie Rozenoord. De stedenbouwkundige visie geeft randvoorwaarden voor de stedenbouwkundige invulling en een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat kaders voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de buitenruimte.

U kunt het ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken

U kunt van donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019 het beeldkwaliteitsplan bekijken:

  • via de gemeentelijke website www.vught.nl onder ruimtelijke plannen.
  • bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught tijdens openingstijden.   

U kunt tegen betaling een kopie krijgen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan.

U kunt reageren op het ontwerp beeldkwaliteitsplan

U kunt reageren (inspreken) op het ontwerp beeldkwaliteitsplan. U kunt reageren van donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019. U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat deze over het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ met zaaknummer Z17 - 185306 gaat. Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met het beeldkwaliteitsplan.

Wat gebeurt er na het ontwerp beeldkwaliteitsplan?

Het gaat hier om een ontwerp beeldkwaliteitsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van een beeldkwaliteitsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente kijkt dan of het plan moet worden aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad het beeldkwaliteitsplan definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.