Ontwerp beweegplein Bisschop Zwijsenplein gekozen

Publicatiedatum: 
17 jul 2020
In het najaar realiseren de gemeente Vught en MOVE Vught een beweegplein op het Bisschop Zwijsenplein. Eerder hebben bewoners via een vragenlijst hun wensen en ideeën bekend kunnen maken. Op basis daarvan maakten vier deskundige partijen een uniek ontwerp. Op woensdag 15 juli konden inwoners de ontwerpen bekijken en hun stem uitbrengen. De meeste stemmen gingen naar ‘ontwerp C’. Dit ontwerp voeren we dan ook uit. De stemmers waren onder andere van mening dat in dit ontwerp het groene karakter het best behouden blijft.

Uit de vragenlijst bleek dat bewoners graag bepaalde elementen zien terugkomen op het beweegplein, zoals outdoor fitness, voetbal, tafeltennis, basketbal, een speeltuin, een klimtoren voor kinderen (0-5 jaar) en het behoud van het bestaande groen. Op basis van deze wensen en ideeën hebben we vier partijen gevraagd een uniek ontwerp te maken voor het beweegplein. De gevraagde partijen zijn allen deskundig op het gebied van bewegen en sporten in de buitenlucht.

Bewoners hebben gekozen

Op woensdag 15 juli jl. hebben 199 mensen gestemd. Met 44 procent waren de meeste stemmen (88 in totaal) voor ‘ontwerp C’. De stemmers vonden onder andere dat in dit ontwerp het groene karakter het best behouden blijft. De stemmen kwamen zowel van direct omwonenden als van andere inwoners uit de gemeente Vught, waarbij ruim de helft van de stemmers direct omwonenden waren.

Hoe verder?

Op donderdag 27 augustus en op woensdag 2 september van 20.00 tot 22.00 uur organiseren we in Jeugd- en jongerencentrum Elzenburg informatiebijeenkomsten om het gekozen ontwerp te presenteren. Hoewel we aan het ontwerp zelf niets meer kunnen veranderen, willen we wel graag samen met u nadenken om het groen op het plein verder vorm te geven.

Komt u ook?

Stuur een mail naar beweegplein@vught.nl en vermeld daarin op welke datum u de bijeenkomst wilt bezoeken en met hoeveel personen u komt. In Elzenburg kunnen, volgens de richtlijnen van het RIVM, maximaal 50 bewoners per bijeenkomst aanwezig zijn.

Hebt u nog vragen, dan kunt u mailen naar beweegplein@vught.nl.

pdf Ontwerp C - bovenaanzicht (PDF, 7.57 MB)