Ontwerpbestemmingsplan 'St.-Michielsgestelseweg 7'

Publicatiedatum: 
12 sep 2019
Het ontwerp bestemmingsplan 'St. Michielsgestelseweg 7' ligt ter inzage.

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Dit bestemmingsplan heeft als doel om de herbouw van de bestaande woning op het perceel gelegen aan de St. Michielsgestelseweg 7 te Vught mogelijk te maken.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het ontwerp bestemmingsplan met bijlagen heeft van van donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 ter inzage gelegen.

  • Online via ruimtelijke plannen
  • Bij de ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secr. van Rooijstraat 1 te Vught.

Wilt u afschriften van de stukken? Dit is mogelijk. U betaalt hiervoor wel een vergoeding.

Hoe kunt u reageren op het plan?

U kunt reageren op het ontwerp-bestemmingsplan. De reactie die u indient, heet in deze fase een ‘zienswijze’.

U kunt reageren van donderdag 12 september 2019 tot en met woensdag 23 oktober 2019 U kunt dit schriftelijk doen of mondeling. Let op: u kunt niet per e-mail reageren.

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de gemeenteraad van Vught, afdeling Ontwikkeling, postbus 10.100, 5260 GA Vught. Voor een mondelinge afspraak kunt u bellen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 073-6580680.

Geef in uw brief aan dat het om een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’ met zaaknummer Z19-215140 gaat.  Geef ook aan waarom u het wel of niet eens bent met ontwerpbestemmingsplan.

 

Wat gebeurt er na het ontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een ontwerpbestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. De gemeente kijkt dan of het plan moet worden aangepast. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan definitief vast.
Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, kunt u in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Let op: u kunt in principe alleen in beroep gaan wanneer u ook een zienswijze heeft ingediend over het ontwerpbestemmingsplan. Dit geldt niet wanneer u dit redelijkerwijs niet kon doen, bijvoorbeeld omdat het plan naar de vaststelling toe is gewijzigd en u daar op reageert.