Ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoevensestraat 23

Publicatiedatum: 
7 feb 2019
De ontwerpomgevingsvergunning en ontwerpverklaring van geen bedenkingen Hoevensestraat 23-25 hebben ter inzage gelegen.

Bekijk dit plan en bijbehorende stukken online op ruimtelijke plannen

Waarom zijn deze omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen gemaakt?

Met deze vergunning wordt  het oprichten van een nieuwe woning aan de Hoevensestraat 23 en het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de fotostudio aan de Hoevensestraat 21a mogelijk gemaakt.

Hoe kunt u de ontwerpomgevingsvergunning en ontwerp verklaring van geen bedenkingen inzien?

De ontwerp omgevingsvergunning, de ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de aanvraag met de bijbehorende stukken heeft van 7 februari 2019 tot en met 20 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage gelegen.