Overgangsregeling Helvoirt

Voor verenigingen en organisaties uit Helvoirt die in 2021 en 2022 nog subsidie ontvangen van de gemeente Haaren, geldt een overgangsregeling.

Goed om te weten

 • Helvoirtse verenigingen en organisaties die nog subsidie ontvangen van de gemeente Haaren, behouden deze subsidie tot en met 2022. Vanaf 1 januari 2023 geldt in gemeente Vught een nieuw subsidiebeleid. Hieronder vallen dan alle verenigingen en organisaties binnen het Vughtse grondgebied
 • Helvoirtse verenigingen en organisaties die tot en met 2021 subsidie ontvangen,  vragen voor het jaar 2022 subsidie aan bij de gemeente Vught

Veel gestelde vragen

Welke subsidies zijn er voor verenigingen en organisaties?
 • U kunt een projectsubsidie aanvragen voor een eenmalige activiteit. Let wel: dit moet om een nieuwe of vernieuwende activiteit gaan
   
 • Voor langdurige activiteiten vraagt u een stimuleringssubsidie of een budget-basissubsidie aan. Om een budget-basissubsidie te krijgen moet de vereniging/organisatie zijn opgenomen in de zogenaamde Regeling. Het college van B&W besluit welke verenigingen/organisaties in deze regeling worden opgenomen. Wie niet is opgenomen in de regeling,  kan een stimuleringsubsidie aanvragen
Waarvoor kan ik in Vught subsidie aanvragen?
 • Voor eenmalige projecten op het gebied van sport, cultuur of welzijn kunt u een projectsubsidie aanvragen.
 • Iedereen kan een projectsubsidie aanvragen. Dit kan als vereniging of organisatie, maar ook als natuurlijk persoon
 • Voor langer durende activiteiten op het gebied van sport, ouderen, mensen met een beperking, volkscultuur, jeugd en amateurkunst kunt u een stimuleringssubsidie aanvragen. Dit kan als vereniging of organisatie 
 • U kunt voor een jaarlijkse bijdrage van 1 januari tot 1 november subsidie aanvragen. U ontvangt de subsidie het jaar na aanvraag. Kortom: aanvragen in 2021 betekent bij toekenning dus dat u de subsidie in 2022 ontvangt. 
Voor wat voor soort projecten kan ik in Vught subsidie aanvragen?

U kunt een projectsubsidie aanvragen op het gebied van jeugd, sport, cultuur en welzijn. Het gaat om projecten/activiteiten die nieuw of vernieuwend zijn. Het project moet ook van belang zijn voor de gemeente Vught.

Hoe hoog is de subsidie die ik kan krijgen?
 • Voor projectsubsidies geldt een maximum van €2.500,-
 • Voor stimuleringssubsidies ligt het aan de aard van de activiteit en vereniging/organisatie
Kan ik alleen vanuit een rechtsvorm, bijvoorbeeld een stichting, subsidie aanvragen?
 • Iedereen kan een projectsubsidie aanvragen, dus ook als natuurlijk persoon
 • Stimuleringssubsidies kunnen alleen aangevraagd worden door geregistreerde verenigingen en organisatie
Hoe moet ik het subsidiebedrag dat ik vraag verantwoorden?

Bij elke subsidieaanvraag levert u een activiteitenplan en begroting aan. Hierin beschrijft u welke activiteiten u wilt organiseren en hoeveel geld u waarvoor nodig hebt

Ik ontvang tot en met 2022 subsidie van gemeente Haaren. Kan ik na 1 januari 2021 subsidie aanvragen bij gemeente Vught?

Niet als het gaat om dezelfde soort activiteiten als waarvoor u van gemeente Haaren al subsidie ontvangt. Wel als het gaat om andere activiteiten.

Kan ik subsidie aanvragen als mijn subsidie van gemeente Haaren op 1 januari 2022 afloopt?

Ja, u kunt in de loop van het jaar 2021 subsidie aanvragen bij gemeente Vught voor de periode vanaf januari 2022. De gemeente Vught stelt in het jaar 2022 nieuwe subsidieregelingen vast voor de periode vanaf 2023.

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van subsidie?

Lukt het niet om de aanvraag online te doen? Of hebt u nog andere vragen? Neem dan contact op met de projectmedewerkster subsidies van gemeente Vught via 073 6580680.