Planschade

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Voorwaarden

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat definitief is geworden

Kosten

Aanvraag planschade kost € 300,--.

Dit bedrag krijgt u terug als de vergoeding voor planschade is toegekend.