Planschade

Het kan zijn dat u schade hebt doordat de gemeente besluiten heeft genomen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Uw huis wordt bijvoorbeeld minder waard, uw woongenot vermindert of u loopt inkomen mis. U kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding van de planschade.

Voorwaarden

  • U hebt schade geleden aan uw eigendom. U bent dus eigenaar, geen huurder
  • De schade houdt verband met planologische maatregelen
  • U vraagt de tegemoetkoming aan binnen vijf jaar nadat het bestemmingsplan waarover het gaat, of de wijziging daarvan, van kracht is geworden
  • Het zou onredelijk zijn als de schade helemaal voor uw eigen rekening zou komen
  • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen bijvoorbeeld koop, onteigening of verzekering

Aanvragen

  • Vul het onderstaande formulier in
pdf Formulier aanvraag planschade (PDF, 86.67 KB)
  • Stuur het formulier op naar:

Gemeente Vught
Postbus 101000
5260 GA Vught