Praat mee over de nieuwe woonvisie

Publicatiedatum: 
14 apr 2021

Prettig wonen in Vught. Wat vindt u belangrijk? 

Wie vinden moeilijk een huis in de gemeente? Welke woningen zijn er nodig? Waaraan moet een fijne wijk voldoen? Hoe kunnen oudere inwoners prettig blijven wonen als zij hulp nodig hebben? Hoe kunnen we huizen verduurzamen? Op deze en andere vragen willen we – samen met u – antwoorden vinden. Het doel: een nieuwe woonvisie die van Vught, Cromvoirt en Helvoirt een nog betere woongemeente maakt. Helpt u mee?

Een woonvisie die aansluit op uw behoeften

Het wonen staat hoog op de gemeentelijke agenda. Het gemeentebestuur wil bijzondere aandacht voor de huisvesting van jongeren, starters en senioren. U vindt de ambities in het coalitieakkoord. Wij willen graag met u in gesprek over het wonen in Cromvoirt, Helvoirt en Vught. Bijvoorbeeld over de antwoorden op de gestelde vragen en de zorgen en aandachtspunten die u ons mee wilt geven. We hebben veel van de ontwikkelingen, vragen en problemen op het gebied van wonen in kaart gebracht, maar horen graag hoe ú naar het wonen in onze dorpen kijkt. Met uw inbreng komen we tot een complete woonvisie die aansluit op de behoefte van onze inwoners.

Geef uw mening

Wat vindt u belangrijk als het gaat over het wonen in Vught, Cromvoirt en Helvoirt? Dat willen we graag van u horen. Vanaf 14 tot en met 28 april kunt u uw mening geven en een bijdrage leveren aan onze woonvisie. U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

U kunt meedoen aan een enquête op papier. De enquête ligt voor u klaar bij de receptie van het gemeentekantoor. Ontvangt u de enquête liever thuis? Dan sturen we deze graag op. Belt u met mevrouw S. Hendriks, 073-6580636.

U kunt via www.companen.nl/onderzoek/inwonerpeilingvught meedoen aan een korte online peiling rond diverse woningmarktvraagstukken. Als u wilt, kunt u vervolgens op een digitale kaart aangeven op welke plekken in Cromvoirt, Helvoirt en Vught wonen echt aandacht nodig heeft. Waar liggen er volgens u kansen voor starters, voor ouderen, voor betere woningen in uw buurt?

Doe mee

Prettig en betaalbaar wonen op een plek waar je je thuis voelt... daar gaat het om in de woonvisie. Geef uw mening en vul de enquête in. Hartelijk dank voor uw medewerking.