Proclaimer en toegankelijkheid

De gemeente Vught is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan deze toegankelijk, actueel en juist te houden.

Wij streven naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Informatie over de gemeente Vught, gemeentelijk beleid en gemeentelijke producten en diensten vindt u op deze website.

Alle informatie die u ons geeft, behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacy verklaring. Persoons- of adresgegevens gebruiken we alleen waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt.

Als u een mail ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u de e-mail terug te sturen naar de afzender en de e-mail te verwijderen. 
De gemeente Vught streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres gemeente@vught.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden.

Is bepaalde informatie voor u niet toegankelijk of komt u iets tegen wat niet juist is?  Stuur een e-mail met uw vraag of opmerking naar communicatie@vught.nl of bel ons op telefoon 073 65 80 680.


Toegankelijkheidsverklaring

Onze websites (vught.nl, gemeenteraad.vught.nl en wegwijsplus.vught.nl) voldoen aan de Webrichtlijnen 2 AA.

In de rapportage "Webrichtlijnen 2 inspectie" van 19 november 2015 door Stichting Accessibility worden de volgende afwijkingen op de norm geconstateerd:

Succescriterium 1.3.1: Info en relaties

  • PDF documenten op onze website voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen
  • Wij kunnen niet alle PDF documenten, waaronder bijvoorbeeld Ruimtelijke Plannen, toegankelijk maken
  • Hebt u problemen met het lezen van een document of wilt u een toegankelijke versie ontvangen, neem contact met ons op: e-mail communicatie@vught.nl of telefoon 073 65 80 680

Succescriterium 2.4.2: Paginatitel

  • PDF documenten op onze website voldoen niet aan de toegankelijkheidseisen
  • Wij kunnen niet alle PDF documenten, waaronder bijvoorbeeld Ruimtelijke Plannen, toegankelijk maken
  • Hebt u problemen met het lezen van een document of wilt u een toegankelijke versie ontvangen, neem contact met ons op: e-mail communicatie@vught.nl of telefoon 070 65 80 680

Succescriterium 2.4.7: Focus zichtbaar

  • Het probleem met het tonen van toetsenbordfocus in de Firefox webbrowser is verholpen

Succescriterium 3.3.2: Labels of instructies

  • Het probleem met het verborgen label van het "jaar" veld is verholpen

Succescriterium U.1.3: Kopregelhiërarchie

  • Het probleem met de onjuiste kopvolgorde in een nieuwsbericht is verholpen