Proef gescheiden afval in Vughts hart groot succes

Publicatiedatum: 
14 nov 2017
In september is Het Vughtse Hart gestart met een proef om afval beter te scheiden. Hiermee wil de gemeente nagaan in hoeverre het voor bewoners van hoogbouw mogelijk is om het afval nog beter gescheiden aan te leveren. Nu, ruim halverwege de proef, zijn de eerste resultaten bekend. Wethouder Fons Potters: “De gemiddelde hoeveelheid restafval in hoogbouw in Vught is 245 kg per persoon per jaar. In het Vughtse Hart is dit inmiddels gedaald naar 85 kg. Een spectaculair resultaat.”

Het scheiden van afval is in Vught vooral iets voor bewoners van laagbouw. In hoogbouwcomplexen staan verzamelcontainers voor restafval, glas en oud papier. De gemiddelde hoeveelheid afval in de verzamelcontainers (restafval en GFT samen) van hoogbouw is 245 kg per persoon per jaar. Dat is meer dan het dubbele van wat de bewoners van laagbouw in de grijze bak aanbieden, nl. 120 kg per persoon per jaar.

In september is gestart met een proef in Het Vughtse Hart. Aan bewoners is gevraagd restafval en gft-afval in aparte containers te deponeren. Ook plastic verpakkingsmateriaal en drankenkartons zamelen zij nu gescheiden in. Glas gaat in de glascontainers. Zelf hebben de bewoners gevraagd om blikcontainers. De resultaten zijn boven verwachting: De hoeveelheid restafval is gedaald van 245 kg naar 85 kg. De hoeveelheid GFT-afval is gestegen van 0 naar 53 kg (dit zat eerst bij het restafval). De hoeveelheid gescheiden plastic verpakkingsmateriaal/drankenkartons is gestegen van 0 naar 11 kg en ook is men oud papier beter gaan scheiden, nl. van 53 kg naar 79 kg.

“Dit resultaat laat zien dat bewoners van hoogbouw zeker bereid zijn om een bijdrage te leveren aan het beter scheiden van afval.  Dat betekent dat we ook in onze hoogbouw nog heel veel milieuwinst kunnen halen” aldus Potters.