Projectbesluit Herontwikkeling 'Nieuw Sparrendaal'

Publicatiedatum: 
26 mei 2009

Waarom is dit besluit gemaakt?

Het projectbesluit ‘Herontwikkeling Nieuw Sparrendaal’ is op 26 mei 2009 vastgesteld. Het project Herontwikkeling Nieuw Sparrendaal behelst in het kort de sloop van het gehele kloostercomplex Nieuw Sparrendaal met bijgebouwen en verhardingen, de herinrichting van het landschap en het herstel van de doorgaande onverharde boslaan. Aan weerszijden van deze boslaan zijn twee landhuizen met tuinen, bijgebouwen en bouwwerken geprojecteerd.