QR code Vragenlijst Sociaal Vught werkt niet

27 juli 2022
Algemeen
Luchtfoto Vught
Luchtfoto Vught

Veel taken op het gebied van werk, jeugd, schulden, zorg en ondersteuning zijn de afgelopen jaren bij de gemeente komen te liggen. Deze taken vormen samen het Sociaal Domein. Inwoners moeten kunnen rekenen op een goede sociale service van de gemeente. Om hiervoor te (blijven) zorgen gaan we sommige thema's in de komende jaren extra aandacht geven. 

Welke thema’s krijgen die extra aandacht? Dat beslissen we graag samen met u. Ook horen we graag van u hoe we onze sociale dienstverlening het beste kunnen organiseren. Helpt u ons mee? Vul dan de vragenlijst in op www.wijinvught.nl.  Hartelijk dank voor uw medewerking. 

Let op: Bij de uitnodiging in het Klaverblad van 27 juli om de vragenlijst in te vullen, stond een onjuiste QR code. Deze kunt u dus niet gebruiken.