Raadsdialoog - 14 september

24 augustus 2022
Algemeen

Tijdens deze raasdialoog staan de volgende onderwerpen op de agenda: 

20.00 uur Opening

20.00 uur Uitvoering, start en duur Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS )

De raad wordt, op verzoek van Gemeentebelangen, geïnformeerd over de uitvoeringsplanning project met volgorde van aanpak Vught-Noord, Midden en Zuid t/m oplevering in 2030. Daarnaast wordt er gesproken over de gevolgen voor de bereikbaarheid van Vught en welke kansen in het kader van duurzaamheid en klimaatdoelstellingen benut worden bij de aanleg.

21.30 uur Toekomstig VAB-beleid

Dit beleid gaat over nieuwe regels die gehanteerd moeten gaan worden bij vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB). Het college werkt het VAB-beleid momenteel uit. Het is de wens van de gemeenteraad om voorafgaand aan de besluitvorming, voorzien eind 2023 dan wel begin 2024, met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers hierover in gesprek te gaan. Als inwoner wordt u uitgenodigd in te spreken en uw zienswijze kenbaar te maken. U kunt dit schriftelijk doen door door uw inspreekbijdrage uiterlijk 13 september te mailen naar griffie@vught.nl. Ook kunt u fysiek in komen spreken. Wilt u hiervan gebruik maken, meldt u zich dan via de website aan. 

23.00 uur Sluiting