Raadsdialoog - 14 september

12 september 2023
Algemeen

20.00 uur         Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS )

In 2024 vindt de aanleg van het noodspoor plaats. De voorbereidende werkzaamheden zijn reeds gestart. De raad wordt geïnformeerd over de concrete planning van het project, hoe om te gaan met hinderbeperking (ook voor de gebruikers van de N65), de inzet van innovatieve oplossingen in het kader van duurzaamheid en klimaat en de communicatie.

21.30 uur         VAB-beleid

Het VAB-beleid gaat over nieuwe regels die gehanteerd moeten gaan worden bij vrijkomende agrarische bebouwing. Het college werkt het VAB-beleid momenteel uit. Naar verwachting komt deze in het 1e kwartaal 2024 voor besluitvorming naar de raad.

Het is de wens van de gemeenteraad om voorafgaan aan deze besluitvorming in gesprek te gaan met inwoners en vertegenwoordigers van boeren- en natuur- en milieuorganisaties.

Inwoners worden van harte uitgenodigd om uw zienswijze kenbaar te maken. U kunt dit schriftelijk doen door uw inspreekbijdrage uiterlijk 13 september te mailen naar griffie@vught.nl. Ook kunt u fysiek in komen spreken. Wilt u hiervan gebruik maken, meldt u zich dan via de website aan. 

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op de website. Ook kunt u hier de raadsdialoog rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze raadsdialoog openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.