Raadsdialoog - 23 maart

16 maart 2023
Algemeen
Raadhuis

De fractiewoordvoerders worden ambtelijk bijgepraat over het raadsvoorstel ‘Tijdelijk Wonen’. De inhoudelijke behandeling van dit raadsvoorstel vindt plaats in de commissievergadering op 13 april aanstaande, waarbij het mogelijk is om gebruik te maken van het spreekrecht.  

De conceptagenda en eventueel bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op onze website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.