Raadsvergadering 13 juni

03 juni 2024
Algemeen, Raad

Tijdens deze vergadering neemt de raad besluiten over de onderwerpen die deze avond op de agenda staan. Bij de 'Bespreekstukken' gaan de partijen met elkaar in discussie, voordat er een besluit wordt genomen. 

HAMERSTUKKEN

 • Benoeming lid vertrouwenscommissie
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 • Wijziging Gemeenschappelijke Regeling WSD 2024
 • Kennisname jaarstukken 2023 en zienswijze begrotingswijziging 2024 GGD Hart voor Brabant
 • Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 
 • Zienswijze begroting GGD Hart voor Brabant 2025
 • Zienswijze begroting 2025 en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
  Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord
 • Zienswijze ontwerpbegroting 2025 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 • Zienswijze programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant Noord
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Kruishoeveweg 5, Vught’
 • Benoeming lid Raad van Toezicht Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm)

BESPREEKSTUK

 • Zienswijze financiële stukken WSD 2024

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op onze websiteexterne-link-icoon. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.